Ostoskori

Kuivakukkien erikoisliike

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kukkapelto

Luutnantinpolku 9 G, 00410 Helsinki

Y-tunnus: 2964517-9

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Tiina Peltola, tiina@kukkapelto.fi, puh. 040 952 8991

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen

  • Tilauksen toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

  • Tilastollisiin tarkoituksiin

  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien hoitamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevat vastuut.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilötietoja luovutetaan logistiikkaa ja maksupalveluja hoitaville yhteistyökumppaneille verkkokaupan toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot sekä pyytää oikaisua virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Rekisteröity voi myös pyytää itseään koskevien tietojen poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjältä henkilöllisyyden todistamista. Tiedot voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi, mikäli lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimen eivät estä poistamista.